Online lezen
Nieuwsbericht | mei 2021
Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 1 mei 2021
 

Aantal besmettingen
Het voortschrijdend gemiddelde van de ROAZ-regio laat een dalende trend zien. In de regio Hollands Midden is deze daling nog niet ingezet.

 
 
 

Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen
Het aantal patiënten dat in de ROAZ-regio is opgenomen op de IC is stabiel, maar dat is mede te danken aan uitplaatsingen buiten de regio. Onze ROAZ-regio is op dit moment niet meer aangemerkt als regio die moet/mag uitplaatsen, waardoor we het in de regio samen moeten oplossen. Door 14 maanden COVID-zorg op de IC’s is het steeds moeilijker om de IC-roosters rond te krijgen.

Het aantal patiënten in de kliniek met COVID is vandaag 191 (actief en post-COVID). Op de IC liggen 79 COVID-patiënten.

De COVID-patiënten zijn bijna allemaal mensen tussen de 30 en de 60 jaar. Oudere patiënten zijn bijna niet meer vertegenwoordigd. Het vaccineren van de bevolking ouder dan 70 jaar werpt zijn vruchten af

 
 
 

COVID in de verpleeghuizen
Op de COVID-units van Topaz Revitel en Groenhoven zijn vandaag 5 van de 20 bedden vrij om patiënten op te vangen. De doorstroming loopt naar wens. 

Helaas is ook in onze regio sprake van enkele bewoners van verpleeghuizen die besmet zijn geraakt met COVID ondanks dat zij al 2x zijn gevaccineerd. Het toont aan dat we allemaal waakzaam moeten blijven met de PBM en de hygiëneregels.

Vaccinaties
Er zijn in onze regio 110.000 mensen door de GGD gevaccineerd, hiervan zijn 42.000 mensen volledig gevaccineerd. Op dit moment worden met name mensen uit de groep 60+ gevaccineerd. 

Naast de GGD is er in onze regio ook gevaccineerd door de huisartsen en door de ziekenhuizen. Die aantallen zijn niet exact bekend. Gelukkig komen er de komende weken veel extra vaccins beschikbaar, ook voor inwoners onder de 60 jaar oud.

 
 

Oefening in de keten voor code Zwart
Code Zwart (fase 3) houdt in dat landelijk de IC-capaciteit niet meer voldoende is om iedereen die behoefte heeft aan IC-zorg nog een IC-bed te bieden. Code Zwart wordt door de minister afgekondigd.

In het ketenoverleg Zuid-Holland Noord zijn alle protocollen voor code Zwart tussen HAP De Limes, RAV Hollands Midden, Avant (VVT), Basalt en LUMC en Alrijne op elkaar afgestemd en is een kort overkoepelend protocol gemaakt. In het protocol is onder meer vastgelegd dat als code Zwart van kracht is de ketenpartners in het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) met elkaar de instroom, doorstroom en uitstroom van de zorg gaan regelen.

Wij hadden ook een aantal grenswaarden bepaald (aantal bedden IC/aantal bedden kliniek) waarboven we het ZCC in werking zouden stellen, zodat we bij code zwart al “up and tuning” zouden zijn. Dit was ons geadviseerd door de externe crisisadviseur die met ons een oefening op papier heeft doorlopen. De grenswaarden zijn afgelopen week een paar keer kort overschreden. Omdat voor de ketenpartners de toestroom nog op te vangen was, is besloten niet al in het ZCC te gaan werken om personele krachten te sparen. Het geeft wel aan hoeveel druk er op de ziekenhuiszorg staat.

Om op elkaar ingespeeld te raken is er inmiddels 2x een oefening gehouden in het ZCC met alle ketenpartners (the whole system in the room). Op basis van de oefeningen zijn de protocollen verder aangescherpt, worden werkinstructies gemaakt en is een aantal technische randvoorwaarden ingeregeld om goed in het ZCC te kunnen werken (vb. ontsluiting van alle data).

Voor meer informatie over code Zwart kunt u het webinar kijken dat hierover is gegeven.

Vooruitzicht
Door de enorme drukte op diverse plaatsen tijdens Koningsdag en het heropenen van de terrassen en winkels vanaf 28 april hebben wij zorgen over oplopende besmettingen de komende week. Wij hebben dan ook een oproep gedaan in het Leidsch Dagblad aan de inwoners van onze regio om niet met maten maar met mate van de nieuwe vrijheden gebruik te maken.

Dank aan eenieder die deze boodschap ook in zijn/haar omgeving onder de aandacht wil brengen. Alleen zo houden we de zorg overeind.

Martin Schalij, LUMC, ROAZ
Yvonne Wilders, Alrijne, Acute Zorg, Transmuralis
Petra van Pol, Alrijne
Marieke Hoek, Basalt
Gerben Welling, HAP DeLIMES
Ulf Arndt, HAP DeLIMES
Marthe Cramer, RAV Hollands Midden
Tini Zitman-van Meerveld, Topaz, namens Avant

 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op