Online lezen
NIEUWSBRIEF | februari 2021
Van leven in kleurcodes en een onvoorspelbaar jaarplan tot uitzien naar een warme ontmoeting!
Bij het schrijven van dit voorwoord vriest het buiten stevig, zijn sloten en plassen nagenoeg allemaal bevroren en zien we uit naar een zonnig weekend vol onbezorgde winterse activiteiten. COVID lijkt dan even naar de achtergrond verdreven. Toch blijft alertheid gevraagd. Daar waar weggebruikers de afgelopen dagen verschillende waarschuwingscodes van geel tot rood ontvingen dreigt nu in de Nederlandse zorg een landelijke ‘waarschuwingscode zwart’. 
Lees verder >
 
Bericht vanuit het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland
Het Universitair Netwerk voor de Care voert een onderzoek uit naar corona in verpleeghuizen met als primaire doel de ontwikkelingen tussentijds (wekelijks) te rapporteren aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Chief Nursing Officer, zodat zij zien en horen hoe de situatie is en wat er acuut nodig is in de sector.
U leest er hier meer over>
 
 
Netwerk
CVA
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
CVA
 
Digitale bijeenkomst Hersenletsel en onbegrip in de omgeving - 12 april vanaf 16.00u
Mensen met hersenletsel ervaren vaak onbegrip in hun omgeving.  Hersenletsel verandert niet alleen het leven van de getroffene, maar ook het leven van de naasten en daarmee de relaties. Tijdens deze eerste (digitale) informatiebijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de (on)zichtbare gevolgen van hersenletsel en hoe het de relatie tussen de getroffene en de omgeving beïnvloedt. We wisselen ervaringen uit en delen tips met elkaar. De bijeenkomst is bedoeld voor getroffenen en hun naasten. 
 
Regio Zuid-Holland Noord en Neuronet zoeken samenwerking voor goede zorg voor patiënten met NAH
In de regio Zuid-Holland Noord worden stappen gezet om aan te sluiten bij het reeds bestaande Neuronet. Het doel: kwalitatief goed afgestemde zorg, eenvoudig vindbaar voor patiënten, verwijzers en zorgverleners en daarmee het creëren van een optimale doorstroom tussen de 1e en de 2e lijn. 
Lees verder >
 
Breinlijn beschikbaar in Zuid-Holland
Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan nu terecht bij één landelijke toegangspoort: Breinlijn. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. 
Lees verder >
 
Regionale Informatiegids CVA is bijna beschikbaar!
Er wordt bij Transmuralis, in samenwerking met het CVA-netwerk, hard gewerkt aan een regionale CVA-gids, bedoeld voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten. De verwachting is dat de gids begin maart klaar is voor verspreiding.
Lees verder >
 
Dementie
 
Webinars: Vrijheid en Veiligheid bij dementie in de regio Zuid-Holland Noord 
Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, kunnen gevaren en dilemma’s toenemen. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Kant en klare oplossingen zijn er meestal niet. Hoe gaan zorgprofessionals daarmee om?
Lees verder >
 
Dementiezorg in Alphen aan den Rijn verbeteren in drie stappen
Hoe ervaren mensen met dementie en hun naasten de zorg en ondersteuning in de gemeente Alphen aan den Rijn? Dat bracht de werkplaats sociaal domein in beeld. Stap twee is inmiddels afgerond: met de betrokken professionals en vrijwilligers in gesprek gaan over de verbeterkansen. En dan nu .. stap drie!
Lees verder >
 
Dementiemonitor 2020 geeft een kijkje in de ervaringen van mantelzorgers
Het regionale rapport van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 van de regio Zuid-Holland Noord is beschikbaar. In dit rapport staan de ervaringen beschreven van mantelzorgers die binnen de regio Zuid-Holland Noord deelnamen (in de periode maart tot en met september 2020).
Lees verder >
 
Stad- en wijkgerichte aanpak dementie in Leiden in progress
In oktober vorig jaar staken dementiebetrokkenen in de gemeente Leiden de digitale koppen bij elkaar. Het onderwerp: hoe werken wij samen, met de Leidse gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is. 
Lees verder >
 
Een bericht van de Alzheimer Cafés uit de regio
Zoals u waarschijnlijk weet zijn alle Alzheimer Cafés in Nederland vanwege de coronamaatregelen gesloten. Dat spijt ons, de werkgroepleden van de Alzheimer Cafés die de avonden organiseren, heel erg.
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Actualisatie overzicht telefoonnummers voor verlenen van palliatieve zorg voor huisartsen
Het overzicht van de mogelijkheden voor palliatieve thuiszorg en specialistische thuiszorg in de regio Zuid-Holland Noord is geactualiseerd. Het overzicht bevat tevens een overzicht van de hospices, vrijwillige terminale zorg, aanvullende diensten, benodigde formulieren en overige relevante telefoonnummers. U vindt het overzicht op de website van Transmuralis. Ook vindt u het overzicht in de ZorgapZHN (Werkafspraken/Transmuraal/Palliatieve zorg).
 
Eén landelijk nummer voor consultatiedienst palliatieve zorg
Om zorgprofessionals bij complexe casuïstiek in de palliatieve zorg te assisteren, zijn ruim 15 jaar geleden telefonische consultatieteams palliatieve zorg opgezet in Nederland. Generalisten kunnen zo specialisten raadplegen om patiënten de beste palliatieve zorg te bieden. Consultatieteams zijn regionaal georganiseerd en zijn bereikbaar via een eigen telefoonnummer. In onze regio is dat 088-1232451. Naast de regionale telefoonnummers is er nu ook één landelijk telefoonnummer: 088-6051444, dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. Eén landelijk nummer is eenduidig, herkenbaar en vormt een makkelijke ingang naar ondersteuning dichtbij. Meer informatie vindt u in deze korte video.
 
Themabijeenkomst Verbinden van lijnen krijgt een vervolg
De themabijeenkomst Verbinden van lijnen tussen verpleegkundigen palliatieve zorg in de eerste en tweede lijn leverde een prachtige oogst op! Het uitwisselen van actuele ontwikkelingen in de organisaties werd als zeer waardevol ervaren. Zo’n 25 zorgverleners analyseerden aan de hand van een casus wat er goed gaat in de samenwerking en waar nog werk aan de winkel is. Het Resultaat: een lijst met successen, waar we trots op mogen zijn en concrete verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan. Benieuwd? 
Lees verder >
 
Blog van een geestelijk verzorger: Beelden – het belang van aansluiten
Voor de kerst kreeg ik de vraag van de palliatief verpleegkundige om op bezoek te gaan bij een vrouw met uitgezaaide pancreaskanker. De diagnose was recent gesteld. Levensverwachting was kort, maanden. Mevrouw wilde voor jaren gaan, wilde vechten. Was in “volledige ontkenning”, zo heette het. Er was boosheid en paniek. Ze had twee volwassen zonen. Misschien kon ik contact krijgen, de verbinding maken, tot haar doordingen, maar alsjeblieft niet over geloof praten. Alleen als ze er zelf over begon. Dat was de boodschap.
Lees verder >
 
Inzet koppelbed thuis nu nog eenvoudiger
Vegro heeft 120 koppelbedden landelijk beschikbaar die u kunt aanvragen. De koppelbedden, geschonken door Roparun, zijn bedoeld voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Zo kunnen de naaste(n) dicht bij de persoon in kwestie blijven. Het koppelbed is nu telefonisch aan te vragen via de klantenservice van Vegro. Hoe u dat regelt leest u op onze website.
 
Samen aan de slag met nieuw programma Palliantie II
Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie Meer dan zorg! Met Palliantie II wordt het bundelen van opgedane kennis voortgezet. Ook bestaat hiermee de mogelijkheid tot het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma. Met onze partners in het netwerk zullen we kijken welke kansen en mogelijkheden dit biedt voor de palliatieve zorg in Zuid-Holland Noord.
 
Ondersteuning bij rouw en verlies in 2021
Ook in 2021 organiseren Humanitas en Issoria bijeenkomsten voor mensen met een verlies. Op 1,5 meter afstand kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten. Dit voorjaar starten 2 groepen: een groep voor Jongvolwassenen en een groep voor Partnerverlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Gedurende acht bijeenkomsten van twee uur wordt stilgestaan bij verschillende aspecten die mensen in het rouwen tegen kunnen komen. Na enkele maanden volgt een terugkombijeenkomst. Aanmelden, via bovenstaande linkjes, is nu mogelijk. 
 
 
2 mrt Casuïstiek en casemanagement dementie sub-regio Duin en Bollen
9 mrt Casuïstiek en casemanagement dementie sub-regio Groot Leiden
16 mrt Casuïstiek en casemanagement dementie sub-regio Groot Alphen
8 april Casuïstiekbespreking (BAVV) voor verpleegkundigen niv 4/5  
12 april Informatiebijeenkomst Hersenletsel en onbegrip in de omgeving
14 april Masterclass Copen met coping
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op