Online lezen
Nieuwsbericht | februari 2021
Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 8 februari 2021
 
Aantal besmettingen daalt
Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen was in week 5 stabiel. Het percentage positieve testen is helaas weer iets hoger dan vorige week. Als wat langer wordt teruggekeken is een dalende trend te zien:

Week Aantal testen Aantal positief % positief
5 8406 1223 14.5
4 9493 1219 12.8
3   1460 14.7
2   1679 11.3
 
 

Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen
Het aantal patiënten dat in de ROAZ-regio is opgenomen in de kliniek en op de IC daalt heel langzaam, maar gelukkig wel gestaag. Dat is een beeld dat al langere tijd te zien is. In de daling zijn voor de afgelopen week een paar overplaatsingen naar elders begrepen. Voor het eerst was vanmorgen het aantal patiënten in de kliniek met nog actieve COVID even lager dan 100. Er lagen 44 post-COVID patiënten. Opvallend is dat de ligduur voor deze patiënten aan het oplopen is. Iets dat we in de kliniek nog niet zo opvallend eerder hebben ervaren.

Komende week kunnen er door de weersomstandigheden nauwelijks uitplaatsingen plaatsvinden. De ingezette capaciteit blijft daarom deze week gehandhaafd.

 
 
 
COVID in de verpleeghuizen
Op de COVID-units van Topaz Revitel en Groenhoven zijn vandaag 2 à 3 bedden beschikbaar om patiënten op te vangen. De doorstroming loopt naar wens.

Er zijn in Hollands Midden (Zuid-Holland Noord en Midden Holland) 16 verpleeghuislocaties waar besmettingen zijn geconstateerd. Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal besmette bewoners in verpleeghuizen in Hollands Midden volgens het RIVM:
 
 
Vaccinaties
Er zijn in onze regio t/m week 5 een kleine 14.000 mensen gevaccineerd. De huisartsen in onze regio worden 1 t/m 3 maart voor de 2e inenting in het LUMC uitgenodigd.
 
Voor wat betreft de planning van de vaccinatie voor de komende weken is het door wijzigingen van de prioriteiten vanuit VWS niet altijd helder welke volgorde de meest recente is. De meest actuele informatie is te vinden op de onderstaande sites:
Voor zorgmedewerkers
Voor niet zorgmedewerkers
Code zwart
In het ketenoverleg Zuid-Holland Noord zijn alle protocollen voor code zwart tussen HAP, RAV, VVT en ziekenhuizen op elkaar afgestemd en is een kort overkoepelend protocol gemaakt. Alles staat wat ons betreft klaar om nooit de bureaulade uit te mogen. Er komt een ketenoefening in de triage door middel van een webinar. De datum van het webinar wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Belangrijk voor code zwart is Advanced Care Planning in zowel de thuissituatie als voor inwoners die zijn opgenomen in een zorginstelling. Wij doen een beroep op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten om zo goed mogelijk vast te blijven leggen wat de afspraken zijn rond behandeling in geval een kwetsbare oudere onverhoopt COVID mocht krijgen.

Uitdaging is nog wel hoe de uitkomsten van deze Advanced Care Planning digitaal opvraagbaar in de keten kunnen worden gemaakt.

Vooruitzicht
Er speelt een aantal factoren een belangrijke rol als het gaat om de vooruitzichten voor COVID:
  • De algemene lockdown-maatregelen zijn verlengd tot 1 maart 2021. Het is nog niet bekend tot wanneer de avondklok van kracht blijft.
  • De basisscholen zijn per vandaag weer geopend.
  • Het plan is stevig in te zetten op het vaccineren de komende maanden, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe leveringszeker de verschillende vaccins zijn.
  • De Britse variant heeft in steeds meer steekproeven de overhand als dominante virusmutatie. Deze variant is veel besmettelijker dan de “klassieke” COVID.
  • Landelijk wordt een voorspelling gedaan dat we eind maart/begin april een 3e golf krijgen. Onze regio heeft al 3 golven gehad: maart/april/mei, sept/okt en dec/jan.
Gegeven deze factoren is op dit moment geen voorspelling te doen of we de trend naar beneden vasthouden of dat we inderdaad nog een 4e golf krijgen in onze regio en of deze 4e golf zich bovenop de 3e zal stapelen.

We houden goede moed!

Martin Schalij, LUMC/ROAZ
Yvonne Wilders, Alrijne, Acute Zorg Transmuralis
Petra van Pol, Alrijne
Gerben Welling, HAP DeLIMES
Ulf Arndt, HAP DeLIMES
Marthe Cramer, RAV Holland Midden
Tini Zitman-van Meerveld, Topaz, namens Avant
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op