Online lezen
Nieuwsbericht | januari 2021
Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 25 januari 2021
 

Vaccinaties
Afgelopen weekend zijn de huisartsen uit onze regio gevaccineerd in het LUMC.

Eveneens is onze regio gestart met de vaccinaties van de bewoners van de grote verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg, door de specialisten ouderengeneeskunde resp. artsen verstandelijk gehandicapten.

Op korte termijn wordt gestart met het inenten van bewoners van kleinschalige woonlocaties door huisartsen(posten). Deze bewoners moeten naar enkele centrale locaties worden vervoerd.

Deze week start het RIVM met het uitnodigen van burgers uit de doelgroepen 85+ tot 90 en 90+. Dat zijn landelijk ongeveer 220.000 mensen. Vanaf week 5 vinden de eerste vaccinaties plaats. De groep 90+ wordt uitgenodigd door de huisarts, die beoordeelt of iemand wel of niet (voldoende) mobiel is. Indien iemand niet mobiel (genoeg) is, verzorgt de huisarts de vaccinatie. Wie wel voldoende mobiel is, maakt een afspraak voor de vaccinatielocatie van de GGD.

Aantal besmettingen daalt
Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen is wederom gedaald. In week 3 zijn 1460 nieuwe besmettingen vastgesteld t.o.v. 1679 in week 2. Het percentage positieve testen ligt in week 3 helaas op 14,7%. Dat is fors hoger dan vorige week met 11,3%.

Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen
Het aantal patiënten dat in de ROAZ-regio is opgenomen in de kliniek en op de IC daalt maar heel langzaam en blijft op een min of meer stabiel niveau hangen. In de daling zijn overplaatsingen naar elders inbegrepen.

 
 
 
COVID in de verpleeghuizen
Op de COVID-unit van Topaz Revitel en Groenhoven is sprake van een goede doorstroming en er zijn steeds bedden beschikbaar om patiënten op te vangen. 

In 40,2% van de verpleeghuizen zijn COVID-besmettingen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal besmette bewoners in verpleeghuizen in Hollands Midden volgens het RIVM:
 
 
Vooruitzicht
De lockdown-maatregelen zijn verlengd tot 9 februari 2021 en uitgebreid met een avondklok, waardoor de kans is toegenomen dat het aantal besmettingen blijft dalen.

De verwachting is dat we, in combinatie met het vaccineren, over 2 maanden door de meest spannende fase heen zijn.
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op