Online lezen
Nieuwsbericht | januari 2021
Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 18 januari 2021
 
Vaccinaties
De GGD is gestart met het vaccineren van het BioNTech/Pfizer-vaccin (RNA-vaccin) bij medewerkers uit de langdurige zorg. De vaccinaties zijn op uitnodiging en vinden plaats in het Holiday Inn Event Centre in Leiden naast de A44.

Volgende week start het vaccineren van de bewoners van de grote verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg door de specialisten ouderengeneeskunde, resp. artsen verstandelijk gehandicapten. Volgens de laatste informatie worden ook zij met BioNTech/Pfizer gevaccineerd. Het is toch gelukt de logistiek voor de ontdooiende vaccins te organiseren. Eerder was aangekondigd dat dit met Moderna-vaccins ging plaatsvinden. Er worden voorbereidingen getroffen voor het inenten van bewoners van kleinschalige woonlocaties door huisartsen(posten). Deze bewoners zouden dan naar enkele centrale locaties moeten worden vervoerd.

Het is nog niet bekend vanaf welke datum huisartsen en de medewerkers van de HAP worden gevaccineerd. Medewerkers in de wijkverpleging en WMO-ondersteuning (hulp bij het huishouden en begeleiding etc.) zijn nu nog niet uitgenodigd. Zij zijn waarschijnlijk wel binnen enkele weken aan de beurt, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vaccins.

Aantal besmettingen daalt
Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen daalt. Het aantal is bijna gehalveerd ten opzichte van de piekperiode.
 
Ook het percentage positieve testen begint te dalen. Het was in week 2 gezakt naar 11,3%.
 
Steeds minder mensen laten zich testen. Afgelopen week werden circa 11.500 testen afgenomen. Dat is ongeveer de helft van het aantal testen t.o.v. de piek van het aantal testen.
 
Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen
Het aantal patiënten dat in de ROAZ-regio is opgenomen in de kliniek en op de IC blijft op een min of meer stabiel niveau hangen en daalt niet echt. Dat baart de ziekenhuizen zorgen, omdat er vrees is dat de Britse virusvariant zich ook in onze regio zal verspreiden en dan tot meer opnames gaat leiden.
 
 
 
Webinar voor huisartsen
Er bestaat nog steeds een risico dat er meer vraag naar ziekenhuis/IC-zorg komt dan er kan worden aangeboden. In zo’n scenario zal triage moeten plaatsvinden tussen patiënten. Uiteraard doet iedereen zijn uiterste best om niet in zo’n situatie te belanden. Er leven bij veel huisartsen vragen hoe er gehandeld gaat worden als dit zich toch voordoet.

Binnenkort organiseren LUMC en Alrijne samen een webinar voor huisartsen om met elkaar te bespreken hoe we voorkomen dat onze regio in code “zwart” belandt maar ook hoe de triage in die situatie er uit zal zien.

COVID bij Basalt
Basalt heeft de opnamecapaciteit verhoogd met 11 bedden; 3 in Leiden en 8 in Den Haag.

Op de locatie in Den Haag worden ook COVID-positieve patiënten opgenomen (4 bedden). Deze week liggen er 3 COVID-positieve patiënten. Op de overige bedden is momenteel een hoge turnover. Met de huidige aanmeldingen uit de ziekenhuizen verwacht Basalt deze week na de ontslagen weer snel alle bedden te bezetten.

COVID in de verpleeghuizen
Van de 20 COVID-bedden in Topaz Groenhoven en Revitel zijn vandaag 18 bedden bezet. Er is goede doorstroming op deze afdelingen.

Onderstaand is een overzicht van het aantal besmette bewoners in verpleeghuizen in Hollands Midden volgens het RIVM:
 
Vooruitzicht
De lockdown-maatregelen zijn verlengd en ook de scholen gaan waarschijnlijk op 25 januari nog niet open, waardoor de kans toeneemt dat het aantal besmettingen blijft dalen.

Grote onzekerheid is op dit moment wat de Britse variant van het virus in Nederland gaat doen.
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op