Online lezen
Nieuwsbericht | januari 2021
Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 11 januari 2021
 

Vaccinaties

In de ziekenhuizen mochten vrij onverwacht medewerkers in de acute COVID-zorg worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Zowel in Alrijne als LUMC was de belangstelling onder artsen en verpleegkundigen voor de vaccinatie zeer groot.

De logistiek rond het vaccineren luistert heel nauw omdat het vaccin in ontdooide toestand wordt aangeleverd en daarna beperkt houdbaar is. Verder moeten de vaccins opgetrokken worden in een specifiek soort spuiten in zeer kleine hoeveelheden. Dat is een precisie werkje, maar het was de apothekersassistenten van beide ziekenhuizen zeer toevertrouwd.

De GGD start 15 januari met vaccineren van het BioNTech/Pfizer-vaccin (RNA-vaccin) bij medewerkers uit de langdurige zorg. De vaccinaties zijn op uitnodiging en vinden plaats in het Holiday Inn Event Centre in Leiden naast de A44.

Vrijwel alle afspraakmomenten zijn op dit moment volgeboekt. In de week van 1 t/m 4 februari is nog enige ruimte voor het maken van afspraken.

Het is nog niet bekend vanaf welke datum huisartsen en medewerkers van de HAP worden gevaccineerd. Voor de huisartsen is besloten dat zij het Moderna-vaccin gaan ontvangen. Het Moderna-vaccin is vanmorgen gearriveerd op de bewaarlocatie in Oss.

Aantal besmettingen daalt
Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen daalt. Minder mensen laten zich testen. Het percentage positieve testen ten opzichte van het aantal uitgevoerde testen is nog vrij hoog: rond de 13%.

 
 
 
De nieuwe besmettingen waren eind 2020 in onze regio vooral hoog in Lisse en Katwijk
 
COVID-monitoring in de thuissituatie
Een delegatie van huisartsen, thuiszorg- en ziekenhuizenmedewerkers uit onze regio, heeft samen 2 transmurale protocollen ontwikkeld om in de thuissituatie patiënten met COVID te monitoren, dan wel na ontslag uit een ziekenhuis dan wel ter voorkoming van opname in een ziekenhuis.

Deze protocollen zullen via de contactpersonen naar hun eigen achterban worden gecommuniceerd:
• Huisartsen: Knooppunt Ketenzorg Ferdinand Oppenhuizen, De Limes Hans Essers
• LUMC:        Geert Groeneveld/Dennis Mook
• Alrijne:       Petra van Pol
• VVT:           n.t.b.

Aantal patiënten opgenomen in de ziekenhuizen
Met name op de IC-afdelingen is het drukbezet met coronapatiënten en omdat mensen lang liggen daalt het aantal patiënten ook niet snel.

Een verdere opschaling of afschaling van de IC is op dit moment nog niet aan de orde.

COVID in de verpleeghuizen
Van de 20 COVID-bedden in Topaz Groenhoven en Revitel zijn vandaag 19 bedden bezet. Er is goede doorstroming op deze afdelingen.

Vooruitzicht
Naar alle waarschijnlijkheid worden de lockdown-maatregelen dinsdag 12 januari verlengd voor 3 weken, waardoor er een kans is dat het aantal besmettingen blijft dalen.

Grote onzekerheid is er op dit moment over wat de Britse variant van het virus in Nederland gaat doen. In de regio Rotterdam en Amsterdam is deze virusmutatie al in een aantal clusters geconstateerd. Onzeker is hoe het zich in onze regio zal verspreiden.
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op