Online lezen
NIEUWSBRIEF | december 2020
Van het vasthouden van successen, bestuurlijke groei, een betekenisvolle agenda en uitzien naar 2021!
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit buitengewone jaar. Een jaar waarin COVID nadrukkelijk de aandacht opeiste maar ook een jaar waarin de zorgsector zich op een fenomenale wijze heeft gepresenteerd. Met een onbegrensde flexibiliteit heeft iedereen de verantwoordelijkheid genomen om binnen de steeds veranderende beperkingen dat te doen waarvoor we allemaal staan: de beste zorg bieden. Vanuit mijn positie (slechts aan de zijlijn van het primaire proces) heb ik hiervoor een enorme bewondering en het geeft een warm gevoel om hier ook (een klein) deel van uit te mogen maken.
Lees verder >
 
Bericht vanuit het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland
Vanuit het UNC-ZH is een onderzoek opgezet naar revalidatie van COVID-19 patiënten, genaamd de EU-COGER studie. Het is een grote Europese studie naar het herstel van COVID-19 patiënten tijdens en na opname in de geriatrische revalidatie. Inmiddels nemen meer dan 20 instellingen in binnen- en buitenland deel aan de studie. Revalidatie-afdelingen die willen bijdragen kunnen zich nog steeds aanmelden. Meer informatie leest u hier.
 
 
Netwerk
CVA
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
CVA
 
Regionale CVA-zorg in 2021
In 2021 richt het CVA-netwerk zich op de volgende pijlers: passende CVA-zorg en ondersteuning in alle fases, kwaliteitsverbetering door het versterken van de samenwerking, het oplossen van knelpunten, monitoren en het delen van kennis en tot slot: communicatie, informatie en voorlichting.
Lees verder >
 
Hersenletsel als levenskunst
Christine, uit hetzelfde geboortejaar als ikzelf, was 31 toen zij in 1995 een bacteriële bloedinfectie opliep, waardoor haar rechterbovenbeen geamputeerd moest worden. Tijdens de operatie kreeg zij een hartstilstand met als gevolg zuurstoftekort in de hersenen. Daarna begon een leven met “Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)”.
Lees verder >
 
Regionale CVA-informatiegids
Er wordt bij Transmuralis hard gewerkt aan een regionale CVA-gids, bedoeld voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten. Deze CVA-informatiegids geeft een overzicht van de aanwezige zorg-, revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio Zuid-Holland Noord. 
Lees verder >
 
Dementie
 
Regionale dementiezorg in 2021
In 2021 werken wij verder aan regiobrede kwaliteitsverbetering door deskundigheidsbevordering en het oplossen van knelpunten. Casemanagement is vindbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit. Integrale zorg en ondersteuning wordt gedurende het gehele dementietraject geboden. De dementievriendelijkheid van de regio wordt versterkt en wij monitoren op cijfers en effecten.  
Lees verder >
 
Verandering wachtstatus langdurige zorg 2021
Het zorgkantoor en zorgaanbieders hebben onvoldoende inzicht in de vraagontwikkeling en capaciteitsontwikkeling met betrekking tot de Wlz. Vanaf 2021 geldt een nieuwe structuur met als doel efficiënter en klantgerichter wachtlijstbeheer, accurate wachtlijstinformatie, beter inzicht in de vraagontwikkeling en inkoop van zorg. Tot slot zou de toegang tot Wlz-zorg beter geborgd zijn. 
Lees verder >
 
Stad- en wijkgerichte aanpak dementie in Leiden
Op 13 oktober staken dementiebetrokkenen in de gemeente Leiden de digitale koppen bij elkaar op initiatief van Niels Rood (gemeente Leiden), Martine Heruer (Topaz) en Joan Veldhuizen (Transmuralis). Het onderwerp: hoe werken wij samen, met de Leidse gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met veel enthousiasme en input. 
Lees verder >
 
Vraag de nieuwe (gratis) dementiegids aan!
De (gratis) informatiegids voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ligt bij de drukker! Eind dit jaar wordt de gids opnieuw uitgebracht. Naast algemene informatie over dementie is hierin ook terug te vinden waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en zorg. De informatie is inmiddels weer up-to-date. 
Lees verder >
 
Gluren bij de buren... voor een dementievriendelijke regio: Teylingen
Hoe doen ze het eigenlijk in Teylingen? Voor de rubriek “Gluren bij de buren” (..voor een dementievriendelijke regio) blijven we ook dit keer nog even hangen in de Bollenstreek. Van Noordwijk gingen we richting Lisse en nu dalen we weer een beetje af... naar de gemeente Teylingen. 
Lees verder >
 
Digitaal verbonden in Kaag en Braassem
Het wijksamenwerkingsverband in de gemeente Kaag en Braassem wordt digitaal verbonden met elkaar. Om mensen met dementie en hun naasten nog beter te ondersteunen gaan meer professionals gebruikmaken van de ZorgApp
Lees verder >
 
Geestelijke verzorging bij dementie
Geestelijke verzorging bij mensen met dementie, hoe werkt dat? Wat zijn vraagstukken die besproken kunnen worden en hoe regel je een geestelijk verzorger in de regio? De afgelopen weken sloten geestelijk verzorgers Annechien Oldersma, Janco Wijngaard en Ruth Schreuders aan bij het overleg voor casemanagers dementie.
Lees verder >
 
Interventie Signaleren Niet Pluis gevoel beoordeeld als ‘goed beschreven’
De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel, waar zorgorganisaties uit het dementienetwerk aan bijgedragen hebben, is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. Op de website van Movisie is de beschrijving terug te vinden. De materialen zijn gratis aan te vragen bij Transmuralis.
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Ambities netwerk Palliatieve zorg 2021 
Op basis van het meerjarenplan 2020-2022 zijn de ambities voor 2021 opgesteld door de netwerkleden. Door digitale sessies met alle leden is een ambitieus jaarplan opgesteld met 6 ambities voor 2021: continuïteit en coördinatie van zorg, deskundige zorgverleners, oog voor naasten, publieksvoorlichting, capaciteit van de regionale palliatieve bedden en inzicht of zorg voor (palliatief) verzorgenden. U leest er hier meer over.
 
Projecten Oog voor Naasten2 en In gesprek met de burger van start met regionale kick-off
Eerder meldden we u al dat de ZonMW-projecten Oog voor naasten2 (ON2) en In gesprek met de burger toegekend zijn. Onlangs vond van beide projecten de kick-off plaats waarbij de onderzoekteams en de deelnemende organisaties uit ons netwerk met elkaar kennismaakten en de projectopzet en -planning werden doorgenomen.
Lees verder >
 
Nieuw in 2021: Incompany scholing palliatieve zorg voor verzorgenden
Het begeleiden van mensen in de palliatieve fase is uitdagend werk waar verzorgenden goed op moeten zijn voorbereid. Juist in deze levensfase kunnen zij veel betekenen voor de cliënt. Het netwerk heeft daarom een incompany leergang ontwikkeld met keuzemodules voor verzorgenden op het gebied van alle aspecten van de palliatieve zorg. De modules worden bij de eigen organisatie aangeboden en veelal door de eigen collega verpleegkundigen onderwezen.
Lees verder >
 
Oud en Nieuw Koffietafel Propallia 17 december 2020
Wat hebben we in 2020 in de palliatieve zorg in de Propallia-regio bereikt en waar willen we in 2021 naartoe? Tijdens de digitale koffietafel maken we de balans op van 2020 en blikken we vooruit. U kunt digitaal netwerken in een van onze gezellige break-out rooms met patiënten en naasten, collega’s uit de zorg, het onderwijs en onderzoek. Ook kunt u in onze plenaire ruimte luisteren naar de 2-minuut pitches waarin de organisaties terugkijken op 2020 en hun plannen voor 2021 presenteren. Of misschien wilt u zelf een pitch houden?
Lees verder >
 
Nieuw lid netwerk Palliatieve zorg: Hospice Amandi
In de vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat in de regio een nieuw hospice geopend is: het Amandihuis. Inmiddels heeft het bestuur van Transmuralis ingestemd met hun lidmaatschap tot het Palliatief netwerk. We heten het Amandihuis van harte welkom en we verheugen ons op een goede samenwerking! 
 
Subsidie Centrum voor Levensvragen ZHN verlengd
Het ministerie van VWS heeft besloten de subsidieverstrekking aan de netwerken Palliatieve zorg voor de geestelijke verzorging in de thuissituatie voor een jaar te continueren. Dat betekent dat Transmuralis het Centrum voor Levensvragen (CvL) ZHN in 2021 zal blijven faciliteren en coördineren. 
Lees verder >
 
Leidraad voor uniform vastleggen van proactieve zorgplanning gelanceerd
Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning (ook wel ‘advance care planning’) en de goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en –grenzen eens te meer duidelijk. Bij een ernstig beloop kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners - vaak met spoed - willen weten of de patiënt zo’n zorgtraject wil.
Lees verder >
 
Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 
De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units. 
Lees verder >
 
Resultaten 5 jaar Palliantie
In de afgelopen 5 jaar zijn tientallen Palliantie-projecten opgezet, uitgevoerd en omarmd door de praktijk. In het online magazine 5 jaar Palliantie leest u de resultaten en wat er nog in het verschiet ligt. Ook staan alle resultaten, die het programma tot nu toe heeft opgeleverd, per deelonderwerp gebundeld in deze interviewreeks
Lees verder >
 
 
       
2020
17 dec
9.15-11.00      
Koffietafel Propallia via zoom
2021
21 jan 15.00-17.00 Themabijeenkomst transmurale samenwerking (op uitnodiging)
28 jan 19.30-22.00 Online Carrousel Palliatieve Spoedzorg voor huisartsen
8 feb  15.00-17.00 Studiemiddag t.b.v. geestelijk verzorgers
over Werken in de eerste lijn
10 feb 19.30-22.00 Online Carrousel Palliatieve Spoedzorg voor huisartsen
11 feb 17.00-19.00 Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen
palliatieve zorg over ACP
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op