Online lezen
NIEUWSBRIEF | september 2020
Netwerk
cva
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
 
PROJECTEN
Voorwoord Stefan
Van een voortvarende start en voorzichtig terugblikken op onze resultaten tot een afscheid!

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar voor de zorg en ook voor samenwerkingsorganisatie Transmuralis. Na een voortvarende start in het eerste kwartaal werd Nederland halverwege maart nadrukkelijk geconfronteerd met de verspreiding van het COVID-19 virus. De hierop volgende ‘coronacrisis’ houdt Nederland nu al maandenlang in haar greep en de vooruitzichten zijn op het moment van schrijven niet bijzonder positief te noemen. 
Lees verder >
 
CVA
 
Programmaleider CVA Louise Crama draagt stokje over aan Joan Veldhuizen
In verband met het aanstaande vertrek van Louise Crama bij Transmuralis start Joan Veldhuizen per 1 oktober als nieuwe programmaleider CVA. Joan is al bijna twee jaar werkzaam bij Transmuralis en pakt deze rol op naast haar werkzaamheden als programmaleider Dementie. Door deze twee rollen te combineren verwachten wij daarbij dat goed gebruik kan worden gemaakt van de opgedane expertise en ervaringen uit beide netwerken.
Lees verder >
 
Symposium Landelijk kennisnetwerk CVA/NAH op 27 nov
Vanwege corona is het symposium Kennis voor Nu voor de CVA/NAH zorg van morgen dit jaar anders van opzet. Maar daarom niet minder waardevol wat betreft de inhoud! Het biedt nieuwe kansen die in een live symposium niet mogelijk zijn. Sprekers die je live toespreken terwijl jij thuis of op het werk zit. Vragen stellen blijft mogelijk tijdens maar ook na het symposium. 
Lees verder >
 
Oefengids
Veel studies wijzen op het belang van de intensiteit van de revalidatiebehandeling na een beroerte. Hoe meer therapie, hoe beter het herstel gedurende de eerste 6 maanden na een beroerte. Deze oefengids beroerte heeft als doel om mensen met een beroerte sneller en intensiever te laten revalideren. Met de oefengids kunnen patiënten na een CVA zelfstandig oefenen, eventueel met enige hulp van familie, verpleging of verzorging. De oefengids is ook verkrijgbaar als app voor iPad en Android-tablet. Voor meer informatie of het bestellen van de oefengids, klikt u hier.
 
Dementie
 
Gluren bij de buren voor een dementievriendelijke regio: Lisse
In deze rubriek gaat programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met betrokken mensen uit één van de dertien gemeenten in onze regio. Het onderwerp: werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. In deze aflevering spreekt Joan Yvonne Martens en Coby Tijssen uit de gemeente Lisse.
Lees verder >
 
Nieuwe regionale Infogids dementie 
De (gratis) informatiegids voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt eind van dit jaar opnieuw uitgebracht. Naast algemene informatie over dementie is hierin ook terug te vinden waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en zorg. Het is belangrijk dat deze informatie actueel is. De komende weken wordt dit geïnventariseerd bij de organisaties die vermeld staan in de gids. Mocht u wijzigingen willen doorgeven, dan kan dat via joanveldhuizen@transmuralis.nl.
 
Herinnering Dementiemonitor Mantelzorg 2020: tot 30 september!
Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.
Lees verder >
 
Leiden dementievriendelijk
Op 13 oktober steken betrokken dementieprofessionals in Leiden de koppen bij elkaar op initiatief van Niels Rood (gemeente Leiden), Martine Heruer (Topaz) en Joan Veldhuizen (Transmuralis). Het onderwerp: hoe werken wij samen, met de Leidense gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is. Mocht je zelf ook goede ideeën hebben of hierbij betrokken willen zijn, laat dat dan weten!
 
Digitaal overleg casemanagement
In de drie subregio’s groot-Leiden, groot-Alphen en Duin & Bollenstreek zijn de digitale overleggen over casemanagement weer hervat. Het doel: kennis & ervaring delen en zo te werken aan verbetering van de kwaliteit van het casemanagement, met natuurlijk als hoogste doel: het vergroten van de kwaliteit van dementiezorg en -ondersteuning. De data en tijdstippen zijn hier terug te vinden. Ben je casemanager bij een bij Transmuralis aangesloten organisatie in de regio Zuid-Holland Noord en ontvang je geen uitnodiging voor het digitale overleg terwijl je wel aan wilt sluiten? Geef het door aan Joan Veldhuizen
 
Casuïstiekbespreking voor Casemanagers, Specialisten Ouderengeneeskunde, Psychologen en Huisartsen / POH-ers
Er is een digitale start gemaakt met het casuïstiekoverleg in de drie subregio’s  groot-Leiden, groot-Alphen en Duin & Bollenstreek. Praktijksituaties kunnen ingebracht worden met als doel het oplossen van knelpunten en het delen van kennis en expertise op het gebied van dementiezorg of samenwerking. Professionals van aangesloten organisaties zijn van harte welkom. Wil je aansluiten en heb je geen uitnodiging ontvangen? Geef het door aan Joan Veldhuizen
 
Klantreis dementie Alphen aan den Rijn in de volgende fase
Hoe ervaren mensen met dementie en hun naasten de zorg en ondersteuning in de gemeente Alphen aan den Rijn? De werkplaats sociaal domein ging in gesprek met hen en bracht de ervaringen in beeld. 
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Het AmandiHuis opent haar deuren
Het AmandiHuis in Nieuwe Wetering is eind augustus opengegaan. Het duurzame huis biedt zorg aan mensen in hun laatste levensfase, maar ook mensen die tijdelijke zorg nodig hebben zijn welkom. Er is plaats voor vier gasten. Het AmandiHuis en de actuele bezetting vindt u ook in de app PalliArts en op onze website. Hier vindt u ook de andere hospices en hun actuele mogelijkheden.
 
Zorgverlener heeft vaak behoefte aan sparren met specialist in palliatieve zorg
Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL, dat onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. 
Lees verder >
 
Week van de vraag
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) gehouden. Dit jaar valt deze op 10 oktober. Fysieke bijeenkomsten zijn helaas niet mogelijk en daarom vestigen we graag op een andere manier de aandacht op deze dag; via de Week van de Vraag. Dit jaar richten we de vraag op u, de zorgverlener. Houdt uw mailbox vanaf 5 oktober in de gaten!
 
Pal voor u-magazine 10 is uit: Dossier voeding en eten 
Vanaf het moment dat iemand hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, is de behoefte aan informatie groot. In het magazine Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. In deze tiende editie vindt u onder meer uitgebreide informatie en tips over voeding en eten in de palliatieve fase. Ter gelegenheid van de 10e editie is het magazine vernieuwd en dikker dan ooit. 
Lees verder >
 
Online casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen 
Op 8 oktober vindt er een online casuïstiekbespreking plaats. Het thema is palliatieve sedatie. Deze bijeenkomst komt in de plaats van de fysieke bijeenkomst. De bijeenkomst is vol, maar u kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst.
 
Basisscholing palliatieve zorg 2020 en 2021- online
Bent u als verpleegkundige vaak betrokken bij patiënten in de palliatieve fase dan biedt deze nascholing u kennis en inzichten voor verdere professionalisering. In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn of haar naasten? Wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven? De geplande scholingen worden online gegeven in drie dagen van 09.00u-14.00u. Klik op de link van de betreffende startdatum voor meer informatie 17 nov, 26 jan en 8 april.
 
Projecten
 
Uitrol Warme overdracht bij alle thuiszorgorganisaties
Na een pilot in 2019 heeft Transmuralis de Warme overdracht in de regio Zuid-Holland Noord geïmplementeerd bij het Alrijne ziekenhuis, het LUMC en bij de thuiszorgorganisaties Libertas Leiden, Marente en ActiVite. Zowel vanuit de kant van de ziekenhuizen, de thuiszorgorganisaties als ook vanuit de patiënten wordt deze proactieve aanpak positief gewaardeerd. 
Lees verder >
 
Flyer Warme overdracht
Om de bekendheid van de Warme overdracht binnen de ziekenhuizen en de thuiszorgorganisaties nog verder te vergroten heeft Transmuralis een flyer en poster ontwikkeld. Deze flyer legt uit wat de Warme overdracht inhoudt en hoe die wordt toegepast. Wilt u exemplaren van de flyer of poster ontvangen, stuurt u dan een mail naar Liesje Yu.
 
 

 

 

 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op