Online lezen
NIEUWSBRIEF | juli 2020
Netwerk
cva
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
 
PROJECTEN
Voorwoord

Van terugblikken op een paradoxale periode en warme overdrachten tot een grenzeloos mooie zomervakantie!

Het is nu half juli, de zomervakantie in onze regio staat op het punt van beginnen en velen zien uit naar deze rustperiode na een ongekend eerste half jaar van 2020. Een aankomende periode die rust en ruimte kan geven voor reflectie op de uitdagingen die ieder voor zich heeft gekend en die een groot beroep hebben gedaan op flexibiliteit, solidariteit en uithoudingsvermogen. 

Lees verder >
 
 
CVA
 
Centrale zorgverlener, onmisbaar in het traject na een CVA
Iedere CVA-patiënt die na ziekenhuisopname of revalidatie terugkeert naar huis wordt aangemeld bij de Centrale zorgverlener (een in neurologie gespecialiseerde verpleegkundige) van Marente of ActiVite. Snel na het ontslag neemt de Centrale zorgverlener contact op met de CVA-patiënt en volgt een huisbezoek.
Lees verder >
 
Online nascholing ‘schouderpijn na CVA’
In samenwerking met Nederlandse experts heeft Will Pharma samen met Ipsen en Allergan een online nascholing 'schouderpijn na CVA’ ontwikkeld. Tijdens deze online nascholing wordt men in 60 minuten op een praktische manier geïnformeerd over het onderwerp “schouderpijn na CVA”.
Lees verder >
 
Dementie
 
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Deze maand zijn de sociale wijkteams in Leiden en de casemanagers dementie gestart met een collegiaal overleg. Joan Veldhuizen van Transmuralis organiseerde  in samenwerking met Manouk Jansen van de sociale wijkteams Leiden een (digitale) bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst: betere samenwerking ten behoeve van mensen met dementie en hun naasten. 
Lees verder >
 
Van landelijke zorgstandaard dementie naar regionaal lerend dementienetwerk
De komende maanden gaat de programmaleider Dementie van Transmuralis in gesprek met de aangesloten organisaties van het dementienetwerk over de vertaling van de landelijke zorgstandaard dementie naar een lerend (regionaal) dementienetwerk.
Lees verder >
 
Dementiemonitor Mantelzorg 2020
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen zij beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen worden gesteld aan mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. 
Lees verder >
 
Gluren bij de buren voor een dementievriendelijke regio
In deze nieuwe rubriek gaat programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met betrokken mensen uit een van de dertien gemeenten in onze regio. Het onderwerp: werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. In deze eerste aflevering gaat Joan in gesprek met Sandra de Jonge uit de gemeente Noordwijk.
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Druk “bezocht” webinar Propallia over COVID-19: bijzondere ervaringen delen en lessen leren voor de toekomst!
De COVID-19 uitbraak heeft de zorg voor grote uitdagingen geplaatst. Maar wat betekenen het ziektebeeld, de hogere sterftecijfers en de noodzakelijk beschermende maatregelen voor het verlenen van goede palliatieve zorg? Deze vragen stonden centraal tijdens het webinar dat op 4 juni is georganiseerd door consortium Propallia voor de regio noordelijk Zuid-Holland. 
Lees verder >
 
Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve Geneeskunde 
Op 1 juni jl. is prof. dr. Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve Geneeskunde. Yvette werkt sinds 2011 als radiotherapeut-oncoloog en hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC en is vicevoorzitter van Propallia. Daarnaast is zij erg actief binnen het netwerk Palliatieve zorg van Transmuralis. De leerstoel is ingesteld door het IKNL en de Universiteit Leiden-LUMC. Op de website van het IKNL legt zij o.a. uit waarom zo’n leerstoel Palliatieve Geneeskunde nodig is en hoe ze in het vakgebied terecht is gekomen. Het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord feliciteert Yvette van harte met deze benoeming en is blij met de mogelijkheden die deze leerstoel met zich meebrengt voor versterking van de palliatieve zorg in de regio. 
 
Koppelbedden in de thuissituatie mogelijk! 
In 2019 en begin 2020 zijn er zo’n 27 koppelbedden geplaatst in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices in onze regio. Een koppelbed heeft een speciaal matras met een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit en heel eenvoudig een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed vormt. Hierdoor kunnen naasten elkaars warmte opzoeken. Stichting Roparun heeft nu ook bedden voor palliatieve patiënten en naasten in de thuissituatie mogelijk gemaakt. 
Lees hier hoe u een koppelbed kunt aanvragen >
 
Online casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen: anders, maar waardevol
Zoals bijna alle scholingen konden ook de casuïstiekbesprekingen de afgelopen maanden niet doorgaan. Uit een peiling onder verpleegkundigen bleek echter behoefte te bestaan om de bijeenkomsten online doorgang te laten vinden.
Lees verder >
 
Ervaringen uit de afgelopen coronamaanden: geeft stem van patiënt richting bij stervensbeslissingen
Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. En nadrukkelijker gebruikmaken van de ervaringen van patiënten en hun organisaties. Geef die een vooraanstaande plek bij de inrichting en de uitvoering van de palliatieve zorg voor de komende tijd. Dit is een greep uit de 10 aanbevelingen die toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden.
Lees verder >
 
Afscheid nemen in coronatijd
Wie geen persoonlijk afscheid kan nemen van een naaste, kan zich enorm eenzaam en verdrietig voelen. Luis Kaserer en Beatrijs Hofland schreven een handleiding en maakten een korte video over afscheidsrituelen om op een eigen wijze, met eigen rituelen toch afscheid te kunnen nemen. 
Lees verder >
 
Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord bestaat 1 jaar
Op 1 juli bestond het Centrum voor Levensvragen 1 jaar.  Het afgelopen jaar stond in het teken van het opzetten en verder ontwikkelen van het Centrum. Er is een website ontwikkeld, er zijn brochures uitgegeven en bovenal zijn er bewoners met levensvragen geholpen. 
Lees verder >
 
Infographic Zingevingsvragen
Zingeving is, naast de fysieke, sociale en psychologische aspecten, één van de vier dimensies bij de palliatieve benadering. Agora ontwikkelde een infographic die de mogelijkheden voor verwijzen bij zingeving weergeeft voor o.a. de huisarts, POH-GGZ en (wijk)verpleging. Opent u hier de infographic.
 
Save the dates
  • 15 sept  Studiemiddag voor geestelijk verzorgers
  •  8 okt    Casuïstiekbespreking over palliatieve sedatie
  • 19 nov   Casuïstiekbespreking over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding
 
Projecten
 
Project Warme overdracht werpt zijn vruchten af
Hoe kunnen we kwetsbare patiënten helpen als zij na opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wijkverpleegkundige nog vóór het ontslag goed op de hoogte is van de hulpvragen van de patiënt? Deze vragen stonden centraal in het Transmuralis-project Warme overdracht dat inmiddels in de regio is geïmplementeerd en mooie resultaten heeft opgeleverd.
Lees verder >
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op