Online lezen
NIEUWSBRIEF | mei 2020
Netwerk
cva
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
 
PROJECTEN
Voorwoord
Met een terugblik naar een ander verleden en beeldbellende huisdieren tot het goede voorbeeld voor elkaars vrijheid! In mei presenteren wij altijd traditioneel ons Jaarverslag. Niet eerder voelde het voor mij zo vreemd om terug te kijken naar een jaar dat eigenlijk net achter ons ligt maar tegelijkertijd gevoelsmatig zo ver weg lijkt. 
Lees verder >
 
CVA
 
Informatie over het coronavirus in combinatie met (de gevolgen van) een hersenaandoening
Het coronavirus (COVID-19) heeft een grote invloed op onze samenleving. Ook mensen met een hersenaandoening hebben zo hun vragen en zorgen. Speciaal voor deze vragen heeft de Hersenstichting een webpagina gemaakt. Op deze pagina worden tips gegeven, veel gestelde vragen beantwoord en wordt informatie gegeven over het coronavirus in combinatie met (de gevolgen van) een hersenaandoening. De pagina opent u hier.
 
LUMC werkt aan snellere diagnose en behandeling beroertes
Onderzoekers in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken aan een betere diagnose en behandeling van beroertes. Hoogleraar Neurologie Marieke Wermer en postdoc onderzoeker Leontien van der Bent vertellen in dit artikel over hun studies.
 
Dementie
 
Genieten op de noodafdeling van Topaz-Zuydtwijck
Kan dat? Jazeker! Ergens op een dag in maart kwam de vraag bij Transmuralis binnen of er medewerkers met een zorgachtergrond inzetbaar waren in de regio als dat nodig zou zijn in verband met corona. Dat leek mij een mooie kans om mij nuttig te maken. Zo combineer ik sinds begin april mijn (thuis)werk bij Transmuralis met het werken als verpleegkundige op de (tijdelijke) noodafdeling voor mensen met dementie. 
Lees verder >
 
Hoe kunnen we ouderen actief betrekken bij het opstellen van verbeterplannen voor langer zelfstandig wonen?
Transmuralis is een van de samenwerkingspartners van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. De komende jaren worden inhoudelijke vraagstukken in leernetwerken opgepakt met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en inwoners. Studenten en docenten vanuit meerdere opleidingen van de Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool zullen ook deel uitmaken van deze leernetwerken.
Lees verder >
 
Digitaal Overleg Casemanagement 
Normaal gesproken ontmoeten de casemanagers in de drie subregio’s elkaar zes keer per jaar om met elkaar te spreken over praktijksituaties en landelijke en lokale ontwikkelingen. De coronamaatregelen maakte fysiek ontmoeten onmogelijk maar inmiddels zijn de overleggen digitaal opgestart. Het is goed om elkaar weer te zien en met elkaar ervaringen uit te wisselen in deze bijzondere en soms zware tijd. Vooralsnog gaan de overleggen voor casemanagers digitaal door op de data die daarvoor gepland stonden (zie website). Een uitnodiging met link wordt toegestuurd. Nieuwe casemanagers zijn van harte welkom!
 
Dementie: voor welke opgave staan we in de regio?
Dat is de vraag die het dementienetwerk graag beantwoord wilde zien, om zo de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Transmuralis liet hiervoor een regiobeeld dementie voor Zuid‐Holland Noord opstellen. Een gedeeld beeld van de opgave is een belangrijk vertrekpunt om nog beter, slimmer en efficiënter aan te sluiten bij de vraag van de cliënt en de samenwerking te bevorderen tussen de diverse partijen. Het regiobeeld geeft niet alleen een kwantitatieve inkijk in de regionale opgave, maar laat ook zien wat de situatie per gemeente is, nu en in de toekomst. Het rapport is beschikbaar via onze website.
 
Nieuwe Zorgstandaard gepubliceerd
De nieuwe Zorgstandaard Dementie is gepubliceerd; deze vervangt de vorige uit 2013. De Zorgstandaard laat een samenhangende benadering zien voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken Dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Casuïstiekbespreking COVID-19
Op 11 juni organiseert Transmuralis vanaf 17.00u een 2-uur durend Webinar over symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19. Aan de orde komt Hoe verloopt het ziekteproces, welke aandachtspunten kennen we hierbij en hoe bestrijden we symptomen van patiënten met COVID-19? Daarnaast komen de beperkingen aan de orde; hoe voorkomen we verspreiding van het virus, hoe zorgen we ervoor dat familie en naasten goed afscheid kunnen nemen van hun dierbare, zodra dit aan de orde is? Voor meer info of inschrijven gaat u naar de website van Transmuralis.
 
Serie korte basisscholingen COVID-19
Er is een serie korte basisscholingen over COVID-19 en palliatieve zorg beschikbaar. Omdat niet iedere zorgverlener regelmatig te maken krijgt met zeer zieke, mogelijk stervende patiënten en hun naasten, worden in korte tijd de meest voorkomende thema’s behandeld. De serie is gemaakt voor artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis. Elke scholing duurt ongeveer 12 minuten en bestaat uit een video PowerPointpresentatie met voice-over voor extra uitleg en verdieping. Meer informatie leest u op de website van Palliaweb.
 
Leerwerkplek Zingeving in de palliatieve zorg
Door corona vervallen momenteel bijeenkomsten en trainingen. Zo ook trainingen op het gebied van zingeving. Goede alternatieven zijn dan online leeromgevingen. Op Palliaweb vindt u de online leerwerkplek over zingeving. In de leerwerkplek leert u praten met patiënten en naasten over zingeving. De leerwerkplek bevat 12 modules om zingevingsproblematiek bij de palliatieve zorgvrager te leren signaleren en begeleiden en om aandacht voor zingeving te integreren in het verpleegkundig proces rondom de palliatieve zorgvrager.
 
De Wegwijzer Palliatieve zorg is vernieuwd!
De Wegwijzer Palliatieve zorg geeft een overzicht van betrouwbare folders, apps en websites die voor patiënten en naasten beschikbaar zijn. De patiënt kan op deze manier op een eigen gekozen moment en plaats meer informatie opzoeken over specifieke vragen die hem of haar bezighouden en eventuele vragen vervolgens bespreken met een zorgverlener. Onlangs is de Wegwijzer geheel geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken. U vindt de Wegwijzer hier. Wijs vooral ook uw patiënt de weg naar dit betrouwbare overzicht.
 
Onderzoek naar overlijden in tijden van crisis
De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. Veel aandacht is terecht gericht op het bestrijden van het coronavirus. De meeste mensen genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen door het coronavirus. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie complex. Niet alleen als  mensen overlijden door het coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen.  Door nu vast te leggen wat er gebeurt kunnen we lessen trekken voor de toekomst.
Lees verder >
 
Projecten
 
Casuïstiekbespreking Wet zorg en dwang
Op 24 april heeft een overleg plaatsgevonden waarbij deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ. Deze casuïstiek is door het CIZ in het overleg toegelicht en beantwoord. Op onze website leest u de (door CIZ geaccordeerde) verslaglegging van deze casuïstiekbespreking. 
Lees verder >
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op