Online lezen
NIEUWSBRIEF | april 2020
Voorwoord
Van een ingrijpend veranderde wereld en het continueren van zorg tot het belang van heldere communicatie. In februari schreef ik in dit voorwoord over al onze plannen voor 2020. Met de strategiesessies net achter de rug en afgeronde besluitvorming over de ambities en positie van Transmuralis, is iedereen vol energie verder gaan bouwen aan het netwerk van regionale samenwerking in Zuid-Holland Noord. Totdat medio maart duidelijk werd dat de wereld ingrijpend was veranderd. 
Lees verder >
 
 
cva
lees meer >
Dementie
lees meer >
PALLIATIEVE ZORG
lees meer >
CVA
 
Zorgen om afname CVA-meldingen als gevolg van corona
Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. Harteraad (het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen) stuurde vorige week een persbericht hierover uit.
LEES VERDER >
 
Hersenletsel.nl is de patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten 
Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.
Lees verder >
 
Invulling Dag van de Beroerte 12 mei
Ieder jaar verzorgt het CVA-netwerk op de Dag van de Beroerte een activiteit waarmee aandacht wordt gevraagd voor de beroerte. De afgelopen jaren waren dat druk bezochte prik- en informatiestands in het Alrijne ziekenhuis en LUMC. Ook dit jaar was dit de bedoeling maar helaas kunnen de geplande activiteiten niet doorgaan. De werkgroep die de Dag van de Beroerte organiseert, is aan het kijken hoe we op 12 mei op een alternatieve en veilige manier toch aandacht voor de beroerte kunnen vragen.
 
De Hersencoach; actief werken aan de gezondheid van je hersenen           
Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. Gelukkig is er een aantal dingen die je zelf kunt doen om je hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden en het risico op een hersenaandoening te verkleinen. De Hersenstichting heeft de HersenCoach, een programma waarmee je gecoacht wordt om je hersengezondheid te verbeteren, ontwikkeld.
Lees verder >
 
Dementie
 
Creativiteit en toewijding
Het zijn moeilijke tijden voor mensen met dementie en hun naasten die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld geen gebruik van de dagbesteding kunnen maken of elkaar niet kunnen zien. Door de professionals binnen het dementienetwerk wordt met veel creativiteit en toewijding gewerkt aan manieren om de pijn te verzachten. 
Lees verder >
 
Casuïstiekbespreking
Ervaar je knelpunten in de (transmurale) zorg voor mensen met dementie en hun naasten en wil je weten hoe anderen daar mee om gaan? Meld je dan. Casuïstiekbespreking zoals dat zes keer per jaar georganiseerd wordt voor casemanagers, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde, gaat voorlopig niet door in verband met het coronavirus. We kunnen wel kijken hoe we op een digitale manier elkaar verder kunnen helpen.
Lees verder >
 
Casemanagementoverleg
Zijn er casemanagementzaken die je graag met andere collega’s in de (sub)regio wilt bespreken of wil je gewoon iets delen? Meld je dan. Ook voor het overleg over casemanagement geldt dat dit voorlopig niet door gaat in verband met het coronavirus. We kunnen wel kijken hoe we op een digitale manier elkaar verder kunnen helpen.
Lees verder >
 
Bijeenkomsten dementienetwerk 2020
Na de zomer verwachten wij twee bijeenkomsten te organiseren: Eén bijeenkomst voor (zorg)medewerkers van niveau 1 en 2 die betrokken zijn bij mensen met dementiezorg en één bijeenkomst over samenwerken in de wijk voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, poh-ers en casemanagers.
Lees verder >
 
Mantelzorgmonitor uitgesteld
Een keer per twee jaar wordt mantelzorgers (van mensen met dementie) gevraagd naar hun ervaringen door Nivel / Alzheimer Nederland. Een aantal weken geleden is de start gemaakt voor 2020. 
Lees verder >
 
Informatiegids dementie: nieuwe versie
Eind van dit jaar brengt Transmuralis weer een nieuwe versie uit van de informatiegids voor mensen met dementie. Dit doen wij omdat er regelmatig wijzigingen zijn en wij het belangrijk vinden dat inwoners over de juiste informatie beschikken. 
Lees verder >
 
Palliatieve zorg
 
Palliatieve zorg en COVID
Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie. Tevens vindt u hier aanvullende informatie voor iedereen die zorgt voor iemand die ernstig ziek is en die mogelijk gaat overlijden door het coronavirus.
Lees verder >
 
Artikel in Leidsch Dagblad: “Denk na over het levenseinde” 
In het Leidsch Dagblad van 8 april verscheen een artikel van huisartsen Selma Jonkers (kaderhuisarts ouderenzorg) en Carla Juffermans (kaderhuisarts palliatieve zorg) waarin zij toelichten hoe belangrijk het is voor oudere coronapatiënten met een zwakke gezondheid om na te denken over wat zij wel en niet willen en dit te bespreken met hun naasten. 
 
Project Oog voor Naasten en Nabestaanden: methodiek online 
Het project Oog voor Naasten is afgerond. De methodiek helpt om de zorg voor naasten volledig en zorgvuldig te doen, voor en na het overlijden van hun dierbare. U vindt de methodiek hier
Lees verder >
 
Honorering ZonMw projecten Oog voor Naasten 2 en In gesprek met de burger
Het netwerk Palliatieve zorg heeft afgelopen maand toekenning van subsidie gekregen voor twee Palliantie projecten. Het betreffen Oog voor naasten en nabestaanden 2(ON2) en In gesprek met de burger.
Lees verder >
 
Geestelijke verzorging thuis en corona
Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of isolement. Een geestelijk verzorger kan ook in deze onzekere tijd begeleiding bieden, bv via telefoon of skype. De VGVZ heeft richtlijnen opgesteld, afgestemd met het RIVM, over de inzet van geestelijk verzorgers. U leest ze hier.
 
Website Centrum voor Levensvragen Zuid- Holland Noord is live!
Afgelopen maand is de website van het Centrum voor Levensvragen ZHN live gegaan. Op de site vindt u informatie voor zorgprofessionals en voor inwoners van de regio met een levensvraag. U kunt hier eenvoudig een gesprek met een geestelijk verzorger aanvragen. 
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op